Tahniah IVAT Sebagai Penerima Anugerah Kelestarian (Kategori Institut Penyelidikan) Citra Karisma 2022

Tahniah kepada IVAT kerana telah memenangi Anugerah Kelestari bagi kategori Institut Penyelidikan bagi 2 tahun berturut-turut yang berlangsung pada 20 Julai 2022 di Dewan Sultan Iskandar, Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih kepada semua staf IVAT yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memastikan persekitaran IVAT berada dalam keadaan lestari.

Semoga dengan pengiktirafan yang dianugerahkan kepada IVAT dapat memberikan motivasi kepada semua supaya dapat menerapkan gaya hidup lestari dalam urusan seharian bukan sahaja di pejab mahupun rumah tetapi dimana sahaja mereka berada.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.