Bersiaran pada 16hb Oktober, 2019 di slot Sinar Pagi Selamat Pagi Malaysia atas tajuk Pembangunan Industri Di Malaysia.

Saya ringkaskan intipati topik yang dibincangkan. Ia adalah hasil sebahagian dapatan penyelidikan saya “Agglomeration Economic of Industrial and Commercial Property, Data Information and Decision Making Criteria by using Integrated Asset and Facilities Management Model’

Kajian ini menghuraikan keperluan integrasi antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan serta setiap agensi yang terlibat dalam Pembangunan Harta Tanah Perindustrian dalam memberikan maklumat yang berkesan untuk menarik pelabur membuat keputusan pelaburan yang tepat di Malaysia. Ia menemukan bagaimana sektor lain perlu berpaksi kepada sektor perindustrian dalam meningkatkan pertumbuhan dan tambah nilai. Sebagai contoh, kemahiran graduan TVET perlu diselaraskan dengan permintaan kemahiran dari industri supaya kemahiran graduan dapat dimanfaatkan dan mampu memberi peluang pekerjaan.

Sektor perkhidmatan lain seperti kesihatan, logistik, media malah pertanian juga perlu diindustrikan dengan membangunkan kawasan perindustrian yang menyokong perkembangan sektor-sektor strategik di bawah Iskandar Malaysia. Garis panduan pembangunan Perindustrian sediada perlu dipertingkatkan dan diperkemaskan serta diampuh dengan strategi pengurusan pelaburan yang lebih strategik di setiap peringkat pembangunan.

Kajian ini juga memperhalusi bagaimana pelabur sangat mementingkan infrastruktur, aset dan fasilitis di kawasan peridustrian yang mendorong mereka untuk membuat keputusan pelaburan. Satu model Pengurusan Pembangunan Hartanah Industri dengan pendekatan Pengurusan fasiliti akan dibangunkan bagi merangsang keputussan pelaburan di Johor. Model ini memberikan ruang agar Malaysia khususnya Johor lebih berdaya saing dengan negara serantau lain seperti Thailand, Vietnam, Singapura dan Indonesia.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index