Aluan Pengarah

Alhamdulillah.

Saya bersyukut ke hadrat Allah SWT kerana dengan Iradah dan RahmatNya, pihak UTM telah berjaya menubuhkan sebuah lagi puat penyelidikan untuk menjalankan aktiviti penyelidikan dan perundingan dalam bidang fiqh serta keterkaitan dengan disiplin ilmu sains dan teknologi. Pusat Penyelidikan Fiqh Sains & Teknologi (CFiRST) telah ditubuhkan pada Mei 2009 dan dikendalikan oleh beberapa orang staf pentadbiran an penyelidik.

Dengan kewujudan CFiRST di UTM ini, ia akan dapat menjana jalinan kolaborasi yang kuat dengan semua fakulti dan pusat penyelidikan dalam disiplin ilmu yang pelbagai bagi menjalankan aktiviti penyelidikan, wacana ilmu, seminar dan program ilmiah yang lain. Saya berharap budaya penyelidikan seumpama ini dapat diaplikasikan dalam kalangan semua pensyarah UTM termasuk Staf Penyelidikan bersesuaian dengan penurunan al-Quran kepada manusia yang sentiasa mencabar akal agar menerokai ilmu baru melalui penyelidikan. 

PROF. DR. FARAHWAHIDA MOHD YUSOF (farahwamy@utm.my)
Pengarah
Pusat Penyelidikan Fiqh Sains & Teknologi (CFiRST)

 

 

 

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index