Majlis Pelantikan Profesor Adjung UTM Dan Expert Talk PLANMalaysia

Jun 19, 2022 | News, RISE Activities

Centre for Innovative Planning and Development (CIPD) bersama Program Perancangan Bandar dan Wilayah (PPBW), Universiti Teknologi Malaysia, Persatuan Perancangan Bandar dan Wilayah (PEWIBAWA) dengan kerjasama (PLANMalaysia) telah Menganjurkan Majlis Pelantikan Profesor Adjung UTM Dan Expert Talk PLANMalaysia dan pada 16 Jun 2022.

Dalam majlis ini telah diadakan sesi pelantikan Ketua Pengarah PLANMalaysia sebagai Profesor Adjung UTM. Susulan majlis tersebut pihak PLANMalaysia telah memberikan perkongsian ilmu melalui pembentangan dan juga pameran. Penganjuran program ini telah memberi pendedahan kepada staf akademik PPBW dan pelajar-pelajar PPBW tentang peranan PLANMalaysia dalam perancangan dan pembangunan bandar di Malaysia.

Disamping itu, pihak CIPD juga telah mengambil kesempatan dengan mengadakan Majlis Hi-tea bagi mengeratkan hubungan kolaborasi di antara pihak PLANMalaysia, ahli-ahli CIPD dan seterusnya UTM.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.