Finance

Information

New Program

Click Here

Download

Request Form

Slide Taklimat APC (5/7/2021)

Please Click Here

Garis Panduan

Please Click Here

Slide Kursus Pengurusan Kewangan (17/8/2020)

Please Click Here

Bayaran Kos Data Internet Tempoh PKP

Please click HERE.

Makluman

Please click HERE.

Pekeliling

Please click HERE.

Senarai Semak

Senarai Semak ini hendaklah dicetak dengan kertas berwarna hijau dan perlu dilampirkan bersama dengan dokumen bayaran semasa proses pembayaran dilakukan di Jabatan Bendahari. Pemakaian Senarai Semak ini adalah berkuatkuasa dari tarikh pemakluman ini dan akan dikuatkuasa sepenuhnya pada Januari 2020.

Susunan dokumen bayaran adalah seperti berikut:

       a. EForm Bayaran yang telah disahkan
       b. Senarai Semak mengikut EForm bayaran
       c. Dokumen sokongan mengikut senarai semak
 
Bagi tujuan penambahbaikkan, bagi bayaran bil Invois, Pesanan Tempatan dan Bayaran Balik Wang hendaklah mengisi borang pengesahan bayaran yang telah disediakan.

 

Please click HERE.

Form Work From Home
Please click HERE.

Contact us

Any Enquiry

finance-tncpi@utm.my

07-5530356 (Head Officer)
07-5531235
07-5530451

Sunday to Wednesday: 8am to 5pm
Thursday: 8am to 3.30pm 
Friday and Saturday: Closed

Email

Leave a Message

8 + 1 =