Aquaponics

Aquaponic for Income Generation for FELDA Settlers in Kota Tinggi

Pengenalan Projek

Tujuan projek ini adalah untuk meningkatkan pendapatan peneroka FELDA. Projek akuaponik adalah integrasi antara akuakultur (ternakan ikan) dan hidroponik (tanaman sayuran tanpa menggunakan tanah) di dalam persekitaran terkawaluntuk penghasilan produk yang mampan. Projek ini telah menunjukkan hasil yang memuaskan dari segi ekonomi dan telah menjana keuntungan bila dijalankan secara komersil. Projek ini selalunya dilakukan di dalam ‘nethouse’ di mana beberapa unit akuaponik sistem ditempatkan di dalamnya dan sistem tersebut dipasang secara menegak (vertical farming) untuk memaksimumkan penghasilan sayur-sayuran. Kapasiti pengeluaran produk (sayur-sayuran dan ikan) boleh dianggarkan dengan mengetahui keluasan ‘nethouse’, jenis sayur-sayuran, jenis ikan dan dari kitaran produk-produk tersebut. Pihak kami mencadangkan 4 jenis media tanaman untuk tanaman sayur iaitu ‘Nutrient Film Technique (NFT)’, ‘vertical farming’, ‘floating raft’ dan ‘bed media’. Sistem akuaponik ini tidak memerlukan baja dan amat menjimatkan kos elektrik dan air. Produk yang dihasilkan adalah 100% organik. Projek ini diharap akan menjadi model untuk projek-projek di masa hadapan di lain-lain daerah di Negeri Johor.


Updates on our aquaponics project

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.