+603-2615 4350 tncpiutmkl@utm.my

Majlis Amanat Tahun Baharu TNCPI 2019

Feb 14, 2019Events

Kuala Lumpur: Pada 13 Februari 2019 telah berlangsungnya Majlis Amanat Tahun Baharu TNCPI 2019 di Dewan Jumaah UTM Kuala Lumpur dan amanat telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi Ismail selaku Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UTM. Majlis ini adalah bertujuan untuk membentangkan hala tuju penyelidikan dan inovasi untuk tahun 2019 dan prestasi terkini penyelidikan dan inovasi dari aspek penerbitan, citasi, penerimaan geran dan kolaborasi yang telah dilaksanakan oleh warga penyelidik UTM secara keseluruhan. Semoga dengan amanat ini dapat membantu warga penyelidik UTM untuk mengambil tindakan yang proaktif dan mengatur strategi agar dapat merealisasikan matlamat penyelidikan dan inovasi selaras dengan matlamat universiti.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.