+603-2615 4350 tncpiutmkl@utm.my

UTM Metrai Memorandum Persefahaman (MoU) Tambahan Bagi Projek Kebun Kejiranan LA21

Dec 27, 2018News

KUALA LUMPUR: UTM melalui Pusat Jaringan Komuniti dan Industri (CCIN) dibawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) telah menandatangani suatu Memorandum Persefahaman (MoU) tambahan bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) beserta 11 rakan kongsi bagi Projek Kebun Kejiranan Local Agenda LA21 (KL) 2018 pada 27 Disember 2018.

Menurut Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nor Hisham Ahmad Dahlan, program LA21 ini menyatukan tiga komuniti utama iaitu masyarakat tempatan, sektor kerajaan dan sektor swasta untuk memenuhi kepentingan dan kebajikan anggota komuniti  dalam membina kehidupan yang berkualiti dan sejahtera serta komuniti yang bersatu-padu. Beliau juga berharap dengan memorandum yang ditandatangani itu dapat meningkatkan kerjasama erat di kalangan rakan kongsi dan komuniti terbabit supaya matlamat dan objektif yang ditetapkan mudah tercapai.

Program ini melibatkan aktiviti berkebun dan akan dijalankan di kawasan kejiranan untuk mempromosikan pengeluaran pelbagai tanaman sambil menyokong pembangunan ekonomi tempatan. Tambahan beliau, rakan kongsi akan mengambil bahagian dalam Anugerah Kebun Kejiranan LA21 Kuala Lumpur yang bakal dianjurkan pada Februari tahun hadapan dan barisan panel-panel anugerah yang telah dikenalpasti adalah terdiri daripada barisan profesional dan pakar dalam bidang masing-masing.

Pautan sumber berita : Sinar HarianNew Straits Times

Event Gallery

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index