+603-2615 4350 tncpiutmkl@utm.my

Latihan Kecemasan Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) & Pengurusan Peti Kecemasan (First Aid) 2018

Nov 9, 2018Events

KUALA LUMPUR: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) dengan singkatan Pejabat TNCPI Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur telah menganjurkan satu sesi Latihan Kecemasan Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) dan Pengurusan Peti Kecemasan (First Aid) pada 9 November 2018 di Dewan Bankuet Tan Sri Ainuddin, UTM Kuala Lumpur. Sesi ini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada staf Pejabat TNCPI tentang tindakan yang perlu dilakukan ketika sesuatu kecemasan berlaku yang boleh menyelamatkan nyawa seseorang dan kaedah untuk memeberikan rawatan awal atas sesuatu kecederaan sebelum ianya menjadi lebih serius. Taklimat CPR dan First Aid ini telah disampaikan oleh Dr. Izzat Hazmir Bin Ismaal daripada Pusat Kesihatan Universiti, UTM Kuala Lumpur. Staf telah dibahagikan kepada kumpulan untuk melakukan CPR ke atas patung yang telah disediakan secara praktikal. Semoga dengan ilmu yang dipelajari dapat membantu staf pejabat TNCPI untuk bersedia serta berani bertindak sewaktu berada dalam sesuatu kecemasan.

 

Event Gallery

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.