Aktiviti :

Pemeriksaan dan lawatan makmal CSNano di T02 oleh OSHE UTM.

Tarikh : 9 Februari 2020

Catatan :

1. Fume Hood : Pihak OSHE mencadangkan agar penyelenggaraan dilakukan dan meneliti semula keperluan penggunaan fume hood yang berada di makmal.
Tindakan yang perlu dilakukan : Menghubungi kontraktor untuk memeriksa fume hood yang berada di makmal T02.

2. Ventilation : Pihak OSHE berpendapat bahawa pengaliran udara di makmal kurang baik memandangkan bilangan tingkap tidak mencukupi. Mereka mencadangkan agar ujian “in door air quality” dilakukan.

3. Layout Makmal : Pihak OSHE mencadangkan agar satu layout makmal disediakan dengan mengambilkira keperluan lain seperti sumber elektrik, ducting untuk furnace dan storage cabinet.

4. Keadaan Makmal : Pihak OSHE mencadangkan agar laporan berkaitan kerosakan di makmal segera dihantar kepada PHB. Contoh kerosakan : Dinding basah, bocor dan soket terbakar.

5. Dokumentasi : Pihak OSHE meminta agar dokumen seperti Chemical Register, Chemical Inventory, SDS, Hirarc dan lain-lain dokumen berkaitan disediakan.

6. Sumber Elektrik : Pihak OSHE mencadangkan agar pemeriksaan sumber elektrik dijalankan bagi memastikan tiada sebarang gangguan berkaitan elektrik akan berlaku sekiranya semua instrumen beroperasi kelak.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.