Tarikh    : 27 Mei 2021 (Khamis) 
Masa     : 10.00 pagi sehingga selesai
Platform : Google Meet (meet.google.com/ipi-bewn-itd)

Mesyuarat ini diadakan bagi membincangkan gerak kerja perlaksanaan Program BioNanoSem 2021 yang akan diadakan pada 3 Ogos 2021, buat kali kedua oleh CSNano. Program ini akan diadakan secara atas talian memandangkan Malaysia masih lagi berhadapan dengan pandemik Covid-19 yang masih belum berakhir.

Apa yang menarik, penganjuran kali ini telah mendapat kerjasama daripada kumpulan penyelidikan yang lain, iaitu Green Chemistry Research Group (Gchem), UTM dan Ceramic and Amorphous Research Group (CerAm), UTHM.

Nantikan program BioNanoSem 2021 ini.

 

 

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.