Seminar Pengurusan Bencana Industri bersempena Hari Antarabangsa bagi Pengurangan Risiko Bencana Dunia dan Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2024 (BKN 2024)

“Bulan Kesiapsiagaan Negara: Kesedaran dan Kesediaan terhadap Bencana”

9-10 Oktober 2024

Anjuran Pusat Kecemerlangan UTM-MPRC Institute for Oil and Gas, Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Universiti Teknologi Malaysia

Latar Belakang

Bulan Oktober merupakan Bulan Kesiapsiagaan Nasional (BKN) dan Hari Antarabangsa bagi Pengurangan Risiko Bencana Dunia yang disambut pada setiap 13 Oktober setiap tahun. Sambutan ini dapat memberikan kesedaran serta memantapkan lagi pengurusan risiko bencana kepada seluruh pemegang taruh termasuk syarikat pepasangan bahaya besar (MHI) dan masyarakat sekeliling.

 

Penerangan berterusan dapat memupuk kesedaran yang tinggi mengenai bencana bahaya besar dan menerapkan langkah kesinambungan hidup apabila bahaya besar seperti letupan dan pelepasan kimia toksin berlaku. Malaysia pernah mengalami kecemasan kimia terbesar sejak 1957, apabila hampir 5,000 orang terjejas oleh bahan kimia toksik yang dibuang oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab di Sungai Kim Kim, Johor, serta bencana industri lampau seperti Tragedi Bright Sparkler.

 

Terbaharu, negeri Johor sekali lagi dikejutkan dengan pencemaran sisa kimia yang mengakibatkan trauma bencana kimia kepada kira-kira 1,500 penduduk Kampung Sungai Tiram, Ulu Tiram akibat pencemaran sisa kimia, dipercayai dibuang di sungai berhampiran.

 

Oleh itu, UTM-MPRC Institute for Oil and Gas (IFOG) berhasrat untuk menganjurkan Seminar Kesiapsiagaan Bencana Kimia dan Teknologi Bersempena Hari Antarabangsa bagi Pengurangan Risiko Bencana Dunia dan Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2024 (BKN 2024).

 

 

 

OBJEKTIF

  1. Membincangkan tentang kesiapsiagaan Malaysia dalam menghadapi bencana bahaya kimia dan teknologi.
  2. Memupuk perbincangan di kalangan pengurusan pakar bencana teknologi.
  3. Memahami ancaman bencana kimia dan teknologi dan usaha kerajaan dalam menangani impak bencana kimia dan teknologi serta peranan pihak berkepentingan.

 

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index