✈️ TEROKAI MATLAMAT PEMBANGUNAN MAMPAN MENUJU 2030 ✈️

Malaysia komited untuk melaksanakan 17 Matlamat Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals) tahun 2030. Perlaksanaan matlamat ini melibatkan pelbagai bidang termasuklah organisasi dalam sektor kerajaan. Sejauhmanakah kita sedar dan memahami 17 Matlamat Pembangunan Mampan ini? Apakah peranan anda sebagai kakitangan awam dalam merealisasikan matlamat ini?